مهر کیمیا تدبیر تامین تجهیزات برق، مکانیک و ابزار دقیق

مهر کیمیا تدبیر

تـامیـن تـجـهـیـزات ابـــــزار دقیق سیستم کنتـرل، برق و مـکانیک

تقاضای بلند مدت اروپا برای گاز نروژ

  • وزیر نفت و انرژی نروژ اعلام کرد که اروپا نشانه هایی از تقاضای بلند مدت برای گاز نروژ ابراز کرده است.
  • به گزارش خبرگزاری رویترز از اسلو، ترد لین، وزیر نفت و انرژی نروژ اعلام کرد که تازه ترین طرحهای سیاستگذاری انرژی از سوی کمیسیون اروپا نشاندهنده استمرار تقاضا برای گاز طبیعی تولید شده در نروژ است.

    در بیانیه لین آمده است: ذخایر باقیمانده گاز طبیعی نروژ چشمگیر هستند و این کشور یک عرضه کننده بلند مدت و قابل اعتماد برای اروپا باقی می ماند.

    این سخنان در حالی مطرح می شود که افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شده است بسیاری از شرکتهای نفتی فعال در تولید نفت و گاز در دریای شمال، سرمایه گذاری خود را در این منطقه کاهش دهند.