مهر کیمیا تدبیر تامین تجهیزات برق، مکانیک و ابزار دقیق

مهر کیمیا تدبیر

تـامیـن تـجـهـیـزات ابـــــزار دقیق سیستم کنتـرل، برق و مـکانیک

وزیران نفت ونزوئلا و عراق دقایقی پیش وارد محل برگزاری نشست شدند

  • وزیران نفت ونزوئلا و عراق به منظور برگزاری نشست چهار جانبه تهران با هدف مذاکرات درباره شرایط بازار و قیمتهای جهانی نفت خام دقایقی پیش وارد محل برگزاری نشست شدند.
  • به گزارش خبرنگار شانا، الوجیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا و عادل عبدالمهدی، وزیر نفت عراق دقایقی پیش برای برگزاری نشست چهار جانبه تهران به منظور گفتگوها برای بهبود وضع قیمت نفت در بازارهای جهانی دقایقی پیش وارد محل برگزاری این نشست شدند.

    طبق برنامه قرار است محمد بن صالح الساده، وزیر صنعت و انرژی قطر نیز تا دقایقی دیگر به جمع وزیران نفت، ایران، ونزوئلا و عراق بپیوندد.