مهر کیمیا تدبیر تامین تجهیزات برق، مکانیک و ابزار دقیق

مهر کیمیا تدبیر

تـامیـن تـجـهـیـزات ابـــــزار دقیق سیستم کنتـرل، برق و مـکانیک
گارانتی و خدمات پس از فروش

در تمام شرکت های دانش بنیان ارائه خدمات فروش، از موثرترین روشهای برآورده کردن خواسته های خریداران است .
 با توجه به اهمیت زنجیره تامین خدمات مورد نیاز مشتریان،بخش گارانتی و خدمات شرکت مهر کیمیا تدبیر همزمان با آغاز فعالیت شرکت، برنامه ریزی خدمت رسانی خود را آغاز نموده و  طی مدت فعالیت خود و در تمام مراحل خرید، پشتیبان خریداران نهایی خود بوده است.
مدیران این بخش از شرکت، نیز در راستای ماموریت شرکت و مبتنی بر ارزشهای محوری تعریف شده شرکت، سالانه برای بهبود خدمات رسانی خود تلاش می کنند و با اخذ نظرات مشاورین و متخصصین مدیریتی و فنی، روشهای جدیدی را بر تعمیق و توسعه اقدامات خود در نظر می گیرند.
این بخش تلاش می کند درکمترین زمان، مطلوب ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماید و ظهور رضایت مخاطبین را شاخص بهبود مسیر خدمات رسانی خود قرار دهد.