مهر کیمیا تدبیر تامین تجهیزات برق، مکانیک و ابزار دقیق

مهر کیمیا تدبیر

تـامیـن تـجـهـیـزات ابـــــزار دقیق سیستم کنتـرل، برق و مـکانیک
مشتری مداری و کیفیت بالای خدمات

:براي نشان دادن اهميت مشتري و ضرورت حفظ او، توجه به نكات زير ضروري به نظر مي رسد

.هزينه جذب يك مشتري جديد، بين پنج تا 11 برابر نگهداري يك مشتري قديم است
. براي افزايش دو درصدي مشتري، بايد 10 درصد هزينه كرد
.ضرر و زيان از دست دادن يك مشتري، در حكم فرار 100 مشتري ديگر است
 .رضايت مشتري، پيش شرط تمام موفقيت هاي بعدي شركت هاست
 رضايت مشتري، مهمترين اولويت مديريتي در مقابل اهداف ديگري چون سودآوري، سهم بيشتر بازار، توسعه محصول و... مي باشد
 .ارزشمندترين دارايي هر سازمان، اعتماد و اطمينان مشتريان است
.انتخاب مشتري دايمي و وفادار، تنها شرط بقاي دايمي و استمرار فعاليت هاي كارآمد هر شركتي است
 .مديران ارشد بايد شخصا الگوي پايبندي در قبال رضايت مشتري باشند
 .براي جلب اعتماد مشتريان، كمتر از توان خود قول بدهيد و بيشتر از قولي كه داده ايد، عمل كنيد
 .معادل 98 درصد مشتريان ناراضي، بدون شكايت به سمت رقبا مي روند
 .احتمال اين كه مشتريان كاملاً راضي (شاد) مجدداً از شركت شما خريد كنند، شش برابر مشتريان فقط راضي است
گوش دادن به شكايت مشتري 90 درصد كار است و حل كردن آن هفت درصد و پيگيري براي اطلاع از راضي شدن مشتري هم سه درصد ديگر است