مهر کیمیا تدبیر تامین تجهیزات برق، مکانیک و ابزار دقیق

مهر کیمیا تدبیر

تـامیـن تـجـهـیـزات ابـــــزار دقیق سیستم کنتـرل، برق و مـکانیک
نصب و راه اندازی

این شرکت با استفاده از مهندسان مجرب توانایی نصب و راه اندازی قطعات و تجیزات را دارد. ملزومات لازم جهت نصب و راه اندازی متعاقباً قبل از اعلام کارشناس خدمت مشتری اعلام میگردد